مراکز توان‌بخشی یزد

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی هادی یزد خصوصی شهرک دانشگاه_میدان فرهنگ(نعل اسبی)
کلینیک کاردرمانی موسوی یزد خصوصی تقاطع کاشانی و امام جعفر صادق(ع) بلوار خاتم روبروی حسینیه حجت(عج)
کلینیک گفتاردرمانی یوسفی یزد خصوصی چهارراه معلم جنب بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی کوچه حسینی پلاک 29
مرکز توانبخشی پاک مهر یزد خصوصی خ شهید رجایی مرکز توانبخشی پاک مهر
مرکز توانبخشی مهر طلبان یزد چهارراه فرهنگیان کوی سر دوراه مرکز توانبخشی مهرطلبان
مرکز توانبخشی سینا یزد خصوصی خ کاشانی ک 43 مرکز توانبخشی سینا
مرکز توانبخشی پاک مهر یزد خ شهید رجایی مرکز توانبخشی پاک مهر
مرکز توانبخشی مهر طلبان یزد خصوصی چهارراه فرهنگیان کوی سر دوراه مرکز توانبخشی مهر طلبان