مراکز توان‌بخشی گناوه

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی زينب آل غفوری گناوه خصوصی بندر گناوه, بوشهرخ امام روبروی کلینیک تخصصی.کوچه پلیس +10، ساختمان مومنی، طبقه چهار واحد 6