مراکز توان‌بخشی کرمان

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی موسی کریمی کرمان خصوصی خ عباس صباحی ساختمان پزشکان مهر مهران کلینیک پوشین
مرکز کاردرمانی هادی بی باک کرمان چهارراه ابن سینا روبروی ساختمان پزشکان دی
مرکز کاردرمانی مریم تراز کرمان خصوصی چهارراه ولیعصر ساختمان پزشکان دی
کلینیک کاردرمانی بهتوان کرمان خصوصی خیابان استقلال کوچه شماره ۲ ساختمان پزشکان نیایش طبقه ۳ واحد ۳
کلینیک گفتاردرمانی آوا کرمان خصوصی خ جهاد 29 طبقه فوقانی بیمه رازی
کلینیک گفتاردرمانی پونه زینعلی کرمان چهارراه سپاه درمانگاه شهید زندی نیا
کلینیک گفتاردرمانی زهرا رضایی کرمان خصوصی بلوار جهاد کوچه شماره 4 مرکز اعصاب و روان زکریا
کلینیک کاردرمانی بنی اسد کرمان خصوصی میدان آزادی خیابان استقلال کوچه شماره 2 ساختمان پزشکان متخصص
کلینیک گفتاردرمانی نوین کرمان کرمان خصوصی میدان آزادی- خیابان استقلال کوچه شماره 2 ساختمان پزشکان متخصص طبقه همکف