مراکز توان‌بخشی کاشان

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز توانبخشی نگار عصر کاشان خصوصی خ شهید بهشتی بن بست آزادی 25 کاشان
کاردرمانی ولیعصر (عج) کاشان خصوصی خ بهشتی - سه راه زیارتی - ساختمان نیکان