مراکز توان‌بخشی چابهار

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتار درمانی رضا حجتی چابهار بلوار امام خمینی طبقه فوقانی درمانگاه سینا