مراکز توان‌بخشی نطنز

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی امید نطنز خصوصی بادرود، خ مطهری جنب بیمارستان فاطمیه