مراکز توان‌بخشی ملایر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتار درمانی سینا ملایر خصوصی خ خیام مقابل پارک چمران ساختمان پزشکان سینا طبقه 4