مراکز توان‌بخشی ساری

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی زهرا آقا پور ساری خصوصی خ امیر مازندرانی خ مهدی آباد مجتمع پزشکی نور ط4
مرکز کاردرمانی آرزو دورودیان ساری بلوار پاسداران خ شهید بهرامی مجتمع توانبخشی توانا
مرکز کاردرمانی مهدی مقامی ساری خصوصی بلوار پاسداران خ شهید بهرامی مجتمع توانبخشی توانا
مرکز توانبخشی توانا ساری ساری خصوصی بلوار پاسداران جنب بانک سپه خیابان شهید بهرامی
کلینیک گفتاردرمانی قاسم بیابانی ساری خصوصی خیابان قارن، کوی اصانلو، مجتمع بهار
کلینیک گفتاردرمانی حسین یعقوبی ساری خصوصی خیابان امیر مازندرانی روبروی مهدی اباد مجتمع امیر