مراکز توان‌بخشی زنجان

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی رعنا ایران خواه زنجان خصوصی چهارراه سعدی کوی داروخانه شاهرخ فیزیوتراپی سعدی
مرکز کاردرمانی سارا بیات زنجان خصوصی بلوار دارالقرآن پشت بانک پارسیان پلاک 52
مرکز کاردرمانی قاسم موسوی زنجان خ امام ک شهید نوروزی پ 28/1
کلینیک کاردرمانی سپهر زنجان خصوصی چهارراه سعدی ، کوچه قلعه ، ساختمان البرز ، واحد ۲۰
مرکز گفتار درمانی فایزه حمدی زنجان خصوصی بیمارستان ایت اله موسوی کلینیک گفتار درماتی