مراکز توان‌بخشی خمینی شهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک توانبخشی همگام خمینی شهر خصوصی انتهای خیابان بوعلی؛ روبروی میدان امام؛ ساختمان الماس شب؛ طبقه سوم