مراکز توان‌بخشی خرم آباد

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی کرم اللهی خرم آباد خصوصی خیابان خاتم الانبیا روبروی درب ساختمان اداری بیمارستان عشایر
کلینیک کاردرمانی شیرین مرادی خرم آباد خصوصی میدان تختی- خیابان خیام غربی- درمانگاه شهید امیری
کلینیک کاردرمانی رسا خرم آباد خصوصی کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی رسا 066.33234703 خرم اباد.خیابان انقلاب.روبه روی بیمارستان عشایر.کوچه قدس.ساختمان پزشکان فارابی.طبقه دوم گفتاردرمان خانم مالمیرروزهافرد )