مراکز توان‌بخشی تنکابن

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی مرتضی ذکریایی تنکابن خصوصی میدان شیرودی-روبروی بازارچه سنتی-ساختمان کیان-بلوک 2-طبقه 2-واحد 6