مراکز توان‌بخشی تربت حیدریه

نام مرکز شهر نوع آدرس
کاردرمانی ولی عصر تربت حیدریه خصوصی فردوسی جنوبی ۶۲(کوچه کفش بلا)
کلینیک کاردرمانی لقمان تربت حیدریه خصوصی فردوسی 33-مجتمع پزشکی زکریا-واحد 103
کلینیک گفتاردرمانی لقمان تربت حیدریه خ فردوسی62