مراکز توان‌بخشی تربت جام

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی فردای روشن تربت جام خصوصی خیابان المهدی المهدی۱۰ جنب داروخانه بنکدار
کلینیک گفتاردرمانی فاطمه بهاری تربت جام خصوصی خ المهدی طبقه فوقانی داروخانه امام