مراکز توان‌بخشی بوشهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی حسین حسینی بوشهر خصوصی خ هلالی ابتدای ک تلاش 7 جنب مهدیه صاحب الزمان
مرکز توانبخشی ایرانیان بوشهر خصوصی خ بهشت کوچه فردوس 4
مرکز توانبخشی شهید مسیگلی نژاد بوشهر خصوصی خ امام خمینی روبروی دارایی مجتمع توانبخشی شهید مسیگلی نژاد
مرکز گفتار درمانی رحیمه امیری بوشهر خصوصی درمانگاه فرهنگیان خ شهید عاشوری