مراکز توان‌بخشی بروجرد

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز توانبخشی مفید بروجرد انتهای خ تختی شهرک امام کوچه بهاران