مراکز توان‌بخشی ایلام

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی کریمی ایلام خصوصی خیابان خرمشهر - کوچه شهید رشیدی
کلینیک کاردرمانی امید ایلام خصوصی چهارراه رسالت کلینیک امید
مرکز توابخشی آوا ایلام خصوصی خ فردوسی جنب بانک صادرات توانبخشی اوا
مرکز کاردرمانی وفا رشیدی ایلام خصوصی چهارراه رسالت کلینیک امید
مرکز کاردرمانی بهزاد حاجی بیگی ایلام مصلی ساختمان مهر طبقه اول واحد اول