مراکز توان‌بخشی آباده

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک گفتاردرمانی همگام آباده خصوصی خ امام خمینی_جنب اداره آموزش و پرورش
کلینیک گفتار درمانی زهرا حسینی آباده خصوصی میدان امام خمینی روبروی بانک ملت