مرکز فیزیوتراپی امید

نام مرکز: مرکز فیزیوتراپی امید
نوع مجوز: مرکز فیزیوتراپی
خدمات:
سطح سنی: کودکان، بزرگسالان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت:
  آدرس: اصفهان، میدان ارتش - نبش خیابان وحید - مجتمع جهان آرا
 تلفن تماس:
36255715
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.