مرکز کاردرمانی غلامحسین محمدی تبار

نام مرکز: مرکز کاردرمانی غلامحسین محمدی تبار
نوع مجوز: مرکز کاردرمانی
خدمات: کاردرمانی
سطح سنی:
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: غلامحسین محمدی تبار
  آدرس: ارومیه، خ سرداران نبش کوچه تلفن خانه ساختمان سبحان 3
 تلفن تماس:
32224602
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.