مرکز توانبخشی شیخ الرئیس

نام مرکز: مرکز توانبخشی شیخ الرئیس
نوع مجوز: مرکز جامع توانبخشی
خدمات: فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی
سطح سنی: کودکان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: رومینا باقی زاده
  آدرس: ارومیه، خیابان حسنی کوی 5 کوچه 4
 تلفن تماس:
4433466096
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.