کلینیک گفتار درمانی علی محمدی

نام مرکز: کلینیک گفتار درمانی علی محمدی
نوع مجوز: مرکز گفتاردرمانی
خدمات: گفتاردرمانی
سطح سنی: کودکان , بزرگسالان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: علی محمدی
  آدرس: اراک، خ امام انتهای خ جهانگیری کلوپ ازادی
 تلفن تماس:
9189593647
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.