مرکز کاردرمانی کبری سلطانی خدیو

نام مرکز: مرکز کاردرمانی کبری سلطانی خدیو
نوع مجوز: مرکز جامع توانبخشی
خدمات:
سطح سنی:
نوع مرکز:
مدیریت:
  آدرس: اراک، خ امام خمینی خ مهدیه پلاک 5445
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.