مرکز کاردرمانی انوشه قاری

نام مرکز: مرکز کاردرمانی انوشه قاری
نوع مجوز: مرکز کاردرمانی
خدمات: کاردرمانی
سطح سنی: کودکان , بزرگسالان
نوع مرکز: خصوصی
مدیریت: انوشه قاری
  آدرس: اراک، خ دکتر حسابی ک لاله
 تلفن تماس:
8632217152
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.