جستجوی داروخانه

داروخانه ابوریحان - زاهدان

نام داروخانه: ابوریحان
  آدرس: زاهدان، سی متری کوثر- تقاطع بلوار بعثت و سی متری کوثر- مقابل بانک تجارت
 تلفن تماس:
05433513761
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان