جستجوی داروخانه

داروخانه داخلی درمانگاه ایثار - زاهدان

نام داروخانه: داخلی درمانگاه ایثار
  آدرس: زاهدان، خیابان امیر کبیر - تقاطع خیابان ثارالله - داخل درمانگاه ایثار
 تلفن تماس:
05433410047
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان