جستجوی داروخانه

داروخانه پارویی - زاهدان

نام داروخانه: پارویی
  آدرس: زاهدان، خیابان مولوی- جنب مسجد خدیجه کبری
 تلفن تماس:
05433413988
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان