جستجوی داروخانه

داروخانه امام حسن مجتبی (ع) - زاهدان

نام داروخانه: امام حسن مجتبی (ع)
  آدرس: زاهدان، بلوار بعثت - جنب درمانگاه امام رضا (ع)
 تلفن تماس:
05433519119
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان