جستجوی داروخانه

داروخانه جامی - زاهدان

نام داروخانه: جامی
  آدرس: زاهدان، خیابان مجدیه - بین مجدیه 21و 23- روبروی بانک تجارت
 تلفن تماس:
05433313974
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان