جستجوی داروخانه

داروخانه الزهراء(س) - زاهدان

نام داروخانه: الزهراء(س)
  آدرس: زاهدان، خیابان مصطفی خمینی شرقی - روبروی مدرسه غیر انتفاعی وحدت
 تلفن تماس:
05433317564
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان