جستجوی داروخانه

داروخانه بعثت - زاهدان

نام داروخانه: بعثت
  آدرس: زاهدان، خیابان کوثر (بازار مشترک)- کوثر 10- بالاتر از بانک تجارت
 تلفن تماس:
05433523000
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان