جستجوی داروخانه

داروخانه بهاران (بیمارستان روانپزشکی ) - زاهدان

نام داروخانه: بهاران (بیمارستان روانپزشکی )
  آدرس: زاهدان، خیابان امام خمینی -مقابل سیلوگندم - داخل بیمارستان روانپزشکی بهاران
 تلفن تماس:
05433513777
نوع داروخانه: بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان