جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ابراهیمی - زاهدان

نام داروخانه: دکتر ابراهیمی
  آدرس: زاهدان، زیباشهر- تقاطع البرز و ویلا
 تلفن تماس:
05433289011
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان