جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر آقاجانی - زابل

نام داروخانه: دکتر آقاجانی
  آدرس: زابل، خیابان بعثت – جنب کوچه بیرجندیها
 تلفن تماس:
05432231369
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زابل