جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر افشاری - زابل

نام داروخانه: دکتر افشاری
  آدرس: زابل، خیابان بعثت- جنب درمانگاه شفا
 تلفن تماس:
05432232700
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زابل