جستجوی داروخانه

داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی (ستایش) - زابل

نام داروخانه: آموزشی دانشکده داروسازی (ستایش)
  آدرس: زابل، ابتدای جاده زابل - زاهدان -بیمارستان امیرالمومنین(ع)
 تلفن تماس:
05432295611
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زابل