جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر میری - زابل

نام داروخانه: دکتر میری
  آدرس: زابل، خیابان امام خمینی(ره)- روبروی بانک رفاه
 تلفن تماس:
05432222338
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زابل