جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر پاک طینت - تکاب

نام داروخانه: دکتر پاک طینت
  آدرس: تکاب، خیابان انقلاب روبروی شهرداری
 تلفن تماس:
5222765
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه