جستجوی داروخانه

داروخانه جالینوس(دکتر دهقان) - تبریز

نام داروخانه: جالینوس(دکتر دهقان)
  آدرس: تبریز، خیابان جمهوری - روبروی راسته کوچه
 تلفن تماس:
04135555330
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز