جستجوی داروخانه

داروخانه تهران(دکتر معمار ور) - تبریز

نام داروخانه: تهران(دکتر معمار ور)
  آدرس: تبریز، خیابان تربیت - روبروی شیشه گرخانه
 تلفن تماس:
04135552815
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز