جستجوی داروخانه

داروخانه ابن سینا(دکتر مسعود انصارین) - تبریز

نام داروخانه: ابن سینا(دکتر مسعود انصارین)
  آدرس: تبریز، خیابان آزادی - گلگشت
 تلفن تماس:
04133353944
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز