جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر کلینی - شاهرود

نام داروخانه: دکتر کلینی
  آدرس: شاهرود، خیابان شهدا - پلاک 3302
 تلفن تماس:
02332222748
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود