جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر عباسیان - شاهرود

نام داروخانه: دکتر عباسیان
  آدرس: شاهرود، خیابان شهدا - میدان ولایت
 تلفن تماس:
02332330297
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود