جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر طزره ای - شاهرود

نام داروخانه: دکتر طزره ای
  آدرس: شاهرود، خبایان 22 بهمن - ساختمان پزشکان شفا
 تلفن تماس:
02332229629
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود