جستجوی داروخانه

داروخانه خاتم الانبیاء - شاهرود

نام داروخانه: خاتم الانبیاء
  آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه - بیمارستان خصوصی خاتم الانبیا
 تلفن تماس:
02332339661
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود