جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر شریف نیا - شاهرود

نام داروخانه: دکتر شریف نیا
  آدرس: شاهرود، خیابان 22 بهمن- روبروی مخابرات پلاک 42
 تلفن تماس:
02332224442
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود