جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر علی عسگری - شهرضا

نام داروخانه: دکتر علی عسگری
  آدرس: شهرضا، خیابان انقلاب - نرسیده به چهار راه حکیم فرزانه - کوچه44 - نبش مجتمع پزشکی قمر بنی ها شم
 تلفن تماس:
03133246877
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان