جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان امام خمینی - سراب

نام داروخانه: داخل بیمارستان امام خمینی
  آدرس: سراب، خیابان امام - نرسیده به میدان 7تیر
 تلفن تماس:
04143223000
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز