جستجوی داروخانه

داروخانه حبشی(داروساز) - سراب

نام داروخانه: حبشی(داروساز)
  آدرس: سراب، خیابان امام - چهارراه مرکزی
 تلفن تماس:
04143228697
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز