جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر بختیاری - سنندج

نام داروخانه: دکتر بختیاری
  آدرس: سنندج، خیابان پاسداران- کوچه یغموری
 تلفن تماس:
08733241381
نوع داروخانه: روزانه(عصرکار)
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان